Hochschulen in Stockholm und Mittel-Schweden

Svealand

Name

Typ

Ort(e)

Län

Studenten

Website

Högskolan Dalarna

Universität

Borlänge, Falun

Dalarna

9'200

du.se

Ersta Sköndal högskola

Universitäts-College

Stockholm, Ersta 

Stockholm

1'000

esh.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Fachhochschule

Stockholm

Stockholm

620

gih.se

Danshögskolan

Universitäts-College

Stockholm

Stockholm

150

dans-
hogskolan.se

Karolinska Institutet

Medizinische Universität

Stockholm

Stockholm

8'100

ki.se

Handelshögskolan i Stockholm

Privat-Universität

Stockholm

Stockholm

640

konstfack.se

Kungliga tekniska högskolan

Technische Universität

Stockholm

Stockholm

17'000

kth.se

Kungliga Musikhögskolan

Universitäts-Kolleg

Stockholm

Stockholm

kmh.se

Operahögskolan
i Stockholm

Universitäts-Kolleg

Stockholm

Stockholm

opera-hogskolan.se

Stockholms Universitet

Universität

Stockholm

Stockholm

35'000

su.se

Teologiska högskolan Stockholm

Universität

Stockholm

Stockholm

> 500

ths.se

Livets Ord Theological Seminary

Universität

Uppsala

Uppsala

loteol.se

Sveriges lantbruks-universitet

Universität

Uppsala

Uppsala

5'000

slu.se

Uppsala Universitet

Universität

Uppsala

Uppsala

28'200

uu.se

Mälardalens Högskola

Universität

Västerås

Västmanland

11'700

mdh.se